POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

TRIGEASPORTS SL jest ADMINISTRATOREM danych osobowych UŻYTKOWNIKA i informuje go, że dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia (RODO) oraz Ustawy Organicznej 3/2018 z dnia 5 grudnia (LOPDGDD).

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Utrzymywanie relacji handlowych z użytkownikiem. Planowane operacje przetwarzania to:

-Wysyłanie komercyjnych komunikatów reklamowych pocztą elektroniczną, faksem, SMS-em, MMS-em, sieciami społecznościowymi lub innymi środkami elektronicznymi lub fizycznymi, obecnymi lub przyszłymi, które umożliwiają prowadzenie komunikacji handlowej. Informacje te będą przekazywane przez ADMINISTRATORA i będą dotyczyć ich produktów i usług lub ich partnerów lub dostawców, z którymi zawarli umowę promocyjną. W takim przypadku osoby trzecie nigdy nie będą miały dostępu do danych osobowych.
-Przeprowadzanie badań rynkowych i analiz statystycznych.
-Przetwarzanie zamówień, próśb, odpowiadanie na zapytania lub wszelkiego rodzaju żądania zgłaszane przez UŻYTKOWNIKA za pośrednictwem dowolnej metody kontaktu dostępnej na stronie internetowej ADMINISTRATORA.
-Wysyłaj biuletyn online o nowościach, ofertach i promocjach w naszej działalności.

Dlaczego możemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Ponieważ przetwarzanie jest zgodne z art. 6 RODO w następujący sposób:

-Za zgodą UŻYTKOWNIKA: przesyłanie informacji handlowych i newslettera.
-W prawnie uzasadnionym interesie ADMINISTRATORA: prowadzenie badań rynkowych, analiz statystycznych itp. oraz przetwarzanie zamówień, żądań itp. na żądanie UŻYTKOWNIKA.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Dane będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne do utrzymania celu przetwarzania lub tak długo, jak istnieją przepisy prawa nakazujące ich pieczę, a gdy ten cel przestanie być konieczny, dane zostaną usunięte z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, aby zapewnić anonimizacja danych lub ich całkowite zniszczenie.

¿Komu ujawniamy Twoje dane osobowe?

Nie przewiduje się przekazywania danych osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem, jeśli jest to konieczne do opracowania i realizacji celów przetwarzania, naszym dostawcom usług związanych z komunikacją, z którymi ADMINISTRATOR podpisał umowy o zachowaniu poufności i przetwarzaniu danych wymagane przez aktualne przepisy dotyczące prywatności.

Jakie masz prawa?

Prawa UŻYTKOWNIKA to: Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Prawo dostępu, sprostowania, przenoszenia i usunięcia Twoich danych oraz ograniczenia lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawo do złożenia skargi do hiszpańskiego organu nadzorczego (www.aepd.es), jeśli uważasz, że przetwarzanie nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

Dane kontaktowe w celu skorzystania z praw: TRIGEASPORTS SL. CALLE COSTERA 2 BAJO, - 46015 Walencja (Walencja). E-mail: [email protected]

2. OBOWIĄZKOWY LUB OPCJONALNY CHARAKTER INFORMACJI PRZEKAZANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA

UŻYTKOWNICY, zaznaczając odpowiednie pola i wprowadzając dane w polach oznaczonych gwiazdką (*) w formularzu kontaktowym lub formularzach do pobrania, wyraźnie i nieodpłatnie oraz w sposób jednoznaczny akceptują, że ich dane są niezbędne do spełnienia przez dostawcę ich danych. żądanie, dobrowolnie podając swoje dane w pozostałych polach. UŻYTKOWNIK zapewnia, że dane osobowe przekazane ADMINISTRATOROWI są zgodne z prawdą i odpowiada za informowanie o ich zmianach. ADMINISTRATOR informuje, że wszystkie dane, których zażądał za pośrednictwem Serwisu, są obowiązkowe, ponieważ są niezbędne do optymalnej obsługi UŻYTKOWNIKA. W przypadku podania nie wszystkich danych nie ma gwarancji, że świadczone informacje i usługi będą w pełni dostosowane do potrzeb Użytkownika.

3. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

że zgodnie z przepisami obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych ADMINISTRATOR przestrzega wszystkich przepisów RODO oraz przepisów LOPDGDD dotyczących przetwarzania danych osobowych, za które jest odpowiedzialny, oraz w sposób oczywisty przestrzega zasad opisanych w art. 5 RODO, przez co są przetwarzane w sposób zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty w stosunku do osoby, której dane dotyczą oraz odpowiedni, stosowny i ograniczony do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.

ADMINISTRATOR gwarantuje, że zostały wdrożone wszelkie odpowiednie polityki techniczne i organizacyjne w celu stosowania środków bezpieczeństwa ustanowionych przez RODO i LOPDGDD w celu ochrony praw i wolności UŻYTKOWNIKÓW i przekazał odpowiednie informacje, aby móc z nich skorzystać.

Aby uzyskać więcej informacji na temat gwarancji prywatności, możesz skontaktować się z KONTROLEREM za pośrednictwem TRIGEASPORTS SL. CALLE COSTERA 2 BAJO, - 46015 Walencja (Walencja). E-mail: [email protected]


KLARNA:

„Aby zaoferować Ci metody płatności Klarna, możemy w kasie przekazać Twoje dane osobowe w formie danych kontaktowych i danych zamówienia do Klarna, aby Klarna mogła ocenić, czy kwalifikujesz się do ich metod płatności i dostosować te metody płatności do ty. Przekazane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z własną polityką prywatności Klarna .”